R. I. LAS | Rzany Engineering

Deutsche Flagge Polish Flag

Jakość

Quality Content Picture

Wysoki poziom znajomości procesów laserowych kadry technicznej, jest warunkiem realizacji dalszych kroków na wysokim poziomie jakości produkcji i produktów. Jakość produktów opracowanych wiązką laserową jest w dużym stopniu zależna od jakości pojedynczych podmiotów przygotowanych do obróbki (np. dokładność półproduktów) a także od jakości i stanu systemu laserowego (układ optyczny). Już prostymi urządzeniami pomiarowymi z odpowiednią systematyką i dokumentacją kontroli jakości pojedynczych elementów, można zapewnić dobrą i stabilną jakość pracy i detali opracowanych. Dalsze metody kontroli jakości procesu, pośrednie jak i bezpośrednie a także systemy kontrolujące i regulujące proces laserowej obróbki, zarówno w trybie on- lub off-line, uzupełniają wysoki możliwy stan jakości produkcji technologiami laserowymi.

Wiedza o powodach występowania pustek i por, pęknięć i innych nieprawidłowości spoiny, powstających podczas procesu spawania. Ocena spontanicznego lub systematycznego powstawania gradu, występującego w laserowym procesie cięcia różnych materiałów. Wiedzy tej nie można zastąpić systemami kontroli jakości procesów laserowych. Techniczne systemy kontroli jakości uzupełniają wiedzę personelu zaangażowanego w proces produkcji wiązką laserową. Decyzja o wysokiej jakości produktów pada już w trakcie ich projektowania, z doborem procesów produkcyjnych, określeniem dokładności i pasma tolerancji półproduktów. W wypadku laserowego spawania stoją do wyboru: typ procesu łączenia elementów (spawanie głębokie lub konwekcyjne), rodzaj źródła laserowego (CO2, na ciele stałym), rodzaj maszyny (system prosty, z manualnym podawaniem półproduktów lub wysoko zautomatyzowany). Pomyślne uruchomienie sprzętu w produkcji i wysoki stan znajomości procesów przez personel techniczny, prowadzi docelowo do uzyskania oczekiwanych dobrych wyników pracy i kompletnego projektu.

Quality Content Picture Bottom