R. I. LAS | Rzany Engineering

Deutsche Flagge Polish Flag

Edukacja

Education Content Picture

Szkolenia kadr z transferem technologii.

Edukacja z transferem wiedzy dla kadry planowania, ale także praktyczne szkolenia dla pracowników w zakładzie, czy przed inwestycją w technologie laserowe lub już w produkcji, redukuje koszty i zwyższa jakość produktów.

Laserowy proces głębokiego spawania działa na podstawie przetopienia obydwu partnerów spoiny, przy czym głębokość przetopu jest kilkakrotnie większa aniżeli jego szerokość. Specjalna charakterystyka procesu, przede wszystkim w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami spawania, ma ważne zalety ale i wady, których znajomość poleca się rozważyć już w stanie planowania technologii i konstrukcji detali do laserowej obróbki.

Zarówno teoria spawania wiązką lasera, jak również praktyczne ustawienie szczegółowych parametrów i ostateczne prace wykonania przekrojów gotowej spoiny, należą do zakresu naszych zadań. Dobra znajomość parametrów procesu i ich wpływu na generację spoiny, są skutecznym warunkiem wykorzystania technologii laserowych w produkcji.

Education Content Picture Bottom